سرور اختصاصی ColoCrossing

ColoCrossing - E3 Special Offer
  • Intel Xeon E3-1240v2 Quad Core CPU
  • 24GB DDR3 RAM Ram
  • 1TB SATA-3 Hard Drive Hard
  • 20TB Transfer BW
  • 1Gbps DEDICATED Uplink Port
  • 29 Usable IPs
  • 48Hours Setup Time
  • Bufallo, New York | ColoCrossing Location
  • $130.00/Mo Price
  • برای خرید و اطلاعات بیشتر تیکت ارسال فرمایید Order
X5660

Dual Intel xeon X5660
32Gb Ram DDR3
BW 30Tb
Port 1Gbps
2 x 1Tb Sas
32 ip