سرور مجازی آمریکا پرسرعت

پلن 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت (DDR3 ECC) رم
 • 1 هسته (Intel(R) E3-1240 V3 @ 3.40 GHz) پردازنده
 • 50 گیگ (SATA III) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
پلن 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت (DDR3 ECC) رم
 • 1 هسته (Intel(R) E3-1240 V3 @ 3.40 GHz) پردازنده
 • 80 گیگ (SATA III) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
پلن 4 گیگابایت
 • 4096 مگابایت (DDR3 ECC) رم
 • 2 هسته (Intel(R) E3-1240 V3 @ 3.40 GHz) پردازنده
 • 140 گیگ (SATA III) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
پلن 8 گیگابایت
 • 8192 مگابایت (DDR3 ECC) رم
 • 3 هسته (Intel(R) E3-1240 V3 @ 3.40 GHz) پردازنده
 • 220 گیگ (SATA III) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت
پلن 12 گیگابایت
 • 12288 مگابایت (DDR3 ECC) رم
 • 4 هسته (Intel(R) E3-1240 V3 @ 3.40 GHz) پردازنده
 • 420 گیگ (SATA III) هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگابایت اختصاصی پورت
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • دارد پنل ریبوت