نمایندگی هاست لینوکس

5 GB

سایر امکانات نامحدود

 • 5000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نا محدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 25 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
10 GB

سایر امکانات نامحدود

 • 10000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 50 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
20 GB

سایر امکانات نامحدود

 • 20000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 50 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل